Quy định về tài khoản học tập

  • Mỗi học viên sẽ được cấp 1 tài khoản học trọn đời. Không bao gồm quyền chia sẻ, quyền bán lại cho người khác. Nếu vi phạm sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.

Quy định về đăng nhập tài khoản

  • Mỗi tài khoản được Đăng nhập và học tập trên tối đa 05 trình duyệt
  • Trình duyệt ở đây được hiểu là các ứng dụng để truy cập và các website như: Chrome, Firefox, Safari, Opera …. Khi tài khoản của bạn đăng nhập vượt giới hạn full 5/5 trình duyệt tài khoản của bạn sẽ tự động bị khoá vĩnh viễn.
  • Liên hệ với admin và cung cấp email tài khoản để biết tài khoản của bạn đã đăng nhập bao nhiêu trình duyệt.

Quy định về vị trí đăng nhập tài khoản

  • Tuyệt đối không nên sử dụng VPN để đăng nhập tài khoản
  • Nếu hệ thống phát hiện tài khoản của bạn đăng nhập đồng thời ở 2 vị trí khác nhau và 2 trình duyệt khác nhau, ví dụ như 2 thành phố hoặc 2 nước khác nhau. Hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản, bạn sẽ phải liên hệ với admin để mở lại tài khoản.

Để tài khoản không bị khoá hoặc không gặp cảnh báo vàng, bạn nên:

  • Chỉ đăng nhập tài khoản học tập trên thiết bị cá nhân của mình, mỗi thiết bị chỉ nên đăng nhập trên 1 trình duyệt để học tập. Ví dụ: Bạn có thể đăng nhập bằng Chrome trên laptop, Safari trên điện thoại và Firefox tại máy cơ quan. Như vậy bạn đã dùng hết 3/5 trình duyệt để đăng nhập.